• Poslovna zgrada Lidl Samobor
  • Poslovna zgrada Lidl Samobor
  • Poslovna zgrada Lidl Samobor

Poslovna zgrada Lidl Samobor

Croatia

2012

Poslovna zgrada Lidl, Samobor

Urbanističko – arhitektonski natječaj, prva arhitektonska i izvedbena nagrada.

Objekt je u osnovi pravokutnog tlocrta. Osnovni volumen prizemlja pravilan je i izdužen u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Na njemu je razvedeni gabarit kata, koji čine četiri pravokutna kubusa, postavljena poprečno na smjer pružanja prizemlja, povezanih nižim i u odnosu na duže pročelje uvučenim „spojnim“ elementima. Svi ti elementi u interijeru čine cjelovit i jedinstveni prostor. Tri pravokutna kubusa (osim istočnog) konzolno izlaze van gabarita prizemlja, sa sjeverne strane jednako, a s južne čine sve veće konzole, od istoka prema zapadu.

Na te konzolne elemente ovješena je tanka ulazna nadstrešnica, trapeznog oblika, koja natkriva glavni ulaz u prizemlje na jugozapadnom uglu objekta, te ulaz na kat ispod istočne konzole.

U prizemlju se nalazi diskontna trgovina prehrane, a na katu trgovina robe široke potrošnje i uredski prostor.

LOKACIJA: Samobor, Hrvatska

PROJEKTNI ZADATAK: novogradnja poslovne zgrade

INVESTITOR: LIDL Hrvatska d.o.o.k.d.

USLUGE: idejni projekt, glavni projekt

POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE: 16813 m²

BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA SVIH ETAŽA: 3865 m²

NETO POVRŠINA: 3222 m²

FAZA: izgrađeno

Urbanističko – arhitektonski natječaj, prva arhitektonska i izvedbena nagrada