• Stambeno apartmansko naselje u Bilicama kraj Šibenika
  • Stambeno apartmansko naselje u Bilicama kraj Šibenika
  • Stambeno apartmansko naselje u Bilicama kraj Šibenika
  • Stambeno apartmansko naselje u Bilicama kraj Šibenika

Stambeno apartmansko naselje u Bilicama kraj Šibenika

3500 m2

Croatia

Koncept fleksibilne zgrade potekao je iz ideje da se u definiranoom rasteru dobije jedna igra većih i manjih stanova (manji do 50 m2, a veći do 80m2).
Zgrade formiraju jedan mirni zatvoreni stambeni koncept. Sve stambene jedinice su otvorenog tipa sa pogledom prema jezeru i kontekstu sa marinom.
Postignute su 62 stambene jedinice sa površinom 4450 m2, a površina garaža i skladišta doseže 1400 m2. Površine otvorenih sadržaja doseže 550 m2.
U sklopu postojećeg prometnog rješenja postoji i sistem prometnica u sklopu parcele kao i pristupne zajedničke prometnice koja omogućava pristup svakoj parceli posebno.
Oblikovanjem, organizacijom i dispozicijom građevina nastojalo se kompletno naselje postaviti u skladan i logičan odnos s okolišem.

LOKACIJA: Bilice kraj Šibenika, Hrvatska

PROJEKTNI ZADATAK: Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno apartmanskog naselja u Bilicama

INVESTITOR: Real – Treuhand Croatia d.o.o.

USLUGE: idejno rješenje

POVRŠINA STAMBENIH JEDINICA S PRATEĆIM SADRŽAJEM: 6400 m²

Osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natječaju održanom u Beču 2008. godine