• Zgrada tri fakulteta, Prostorna jedinica broj 7 u Sveučilišnom kampusu u Splitu
  • Zgrada tri fakulteta, Prostorna jedinica broj 7 u Sveučilišnom kampusu u Splitu
  • Zgrada tri fakulteta, Prostorna jedinica broj 7 u Sveučilišnom kampusu u Splitu

Zgrada tri fakulteta, Prostorna jedinica broj 7 u Sveučilišnom kampusu u Splitu

7 000 m2

Croatia

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje,  nagrađeni rad.

Maketa.