Tag: #arhitekt

arhitektonsko projekiranje

Arhitektonsko projektiranje

Arhitekton ko projektiranje Dobar arhitekton ki dizajn i projekt objedinjavaju ...

stone house, old stone house, Croatia, Dalmatia, real estate

Rekonstrukcija starog stana prema zahtjevima suvremenog života

Standardni tanovi od pro ječno šezde etak kvadrata ili tare obitelj ke kuće, ...

Adaptacija: Stari stan-moderan apartman za iznajmljivanje

Adaptacija: Stari stan – moderan apartman za iznajmljivanje!

S pora tom intere a turi ta za našu zemlju,  ra te i potražnja za privatnim ...

Kreiranje na sajmu GAST 2016

GAST: Besplatno savjetovalište o energetskoj učinkovitosti i funkcionalnoj prenamjeni objekata za turizam

Sa željom da menadžmentu obitelj kih hotela i malih rezidencijalnih objekata u ...