Tag: #energetskaučinkovitost

Kreiranje na sajmu GAST 2016

GAST: Besplatno savjetovalište o energetskoj učinkovitosti i funkcionalnoj prenamjeni objekata za turizam

Sa željom da menadžmentu obitelj kih hotela i malih rezidencijalnih objekata u ...