Nema većeg izazova, ali i užitka, od kupovine i obnove stare kamene kuće. Reći će ovdašnji ljudi, kuće s dalmatinskom dušom. Takvim objektima imperativ je zadržati što autohtoniji, izvorni izgled izvana, s ručno obrađenim kamenom kojeg su stoljećima unazad klesale ruke dalmatinskih majstora, a istodobno u unutrašnjosti svojim domaćinima pružiti sav komfor današnjeg načina života.


Kod kupovine stare kamene kuće, obično je glavni posrednik agencija za nekretnine čiji su agenti dobro upoznati s kretanjima cijena na tržištu nekretnina. Međutim, praksa je pokazala kako bi, bilo vrlo uputno imati stručnog savjetnika – arhitekta licenciranog za rad na objektima kulturne baštine. Više je razloga za takav angažman:

1. Uvid u prostorno-planske mogućnosti

Ovlašteni arhitekt provjerit će kod nadležnih tijela lokalne i regionalne uprave i samouprave, kao i po potrebi u konzervatorskom uredu, koje su mogućnosti adaptacije objekta s obzirom na postojeću prostorno-plansku dokumentaciju, odnosno koji su zadani investitoru i zadovoljavaju li oni njegove želje i planove. Nije pritom dovoljno samo otići u ured i zatražiti informaciju, to može svatko, već je zbog kompelsnosti rekonstrukcije takvih objekata potrebno postaviti i niz stručnih potpitanja da bi se dobio pravi odgovor.

2. Provjera prateće dokumentacije

U provjeru prateće dokumentacije, osim pitanja vlasništva, u prvom redu spada uvid u sve građevinsko-arhitektonske dokumente i utvrđivanje ima li objekt uporabnu dozvolu li ne.

3. Tehničke mogućnosti adaptacije

U ovom dijelu ovlašteni arhitekt u suradnji sa statičarem utvrđuje je li načinjen statički elaborat objekta te koji su zidovi nosivi, koji se smiju, a koji ne rušiti i što je alternativa mogućem rješenju. Naime, kod mnoštva tih starih kamenih kuća i naizgled pregradni zidovi su nosivi, pa je stoga potrebno dobro poznavanje tradicijske dalmatinske gradnje i stručna procjena objekta kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi. Posebnu opasnost predstavlja preuređenje starih kamenih kuća bez arhitekta i stručne procjene.

4. Procjena infrastrukture objekta

Ovaj dio uključuje provjeru električnih, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, utvrđivanje njihova stanja, potrebe za mijenjanjem i slično. Troškovi dakako ovise o tome je li objekt priključen na kanalizacijsku mrežu ili je odvodnja riješena septičkom jamom.

5. Arhitektonska procjena

Moderan interijer u obnovljenoj staroj kamenoj kući

Tek kada ima sve gore navedene ulazne parametre, arhitekt može pristupiti izradi idejnog rješenja projekta, odnosno procijeniti može li se na tom objektu izvesti sve ono što investitor želi. Posebna pažnja potrebna je kod objekata u starim gradskim jezgrama jer tu i jedan klima uređaj na fasadi može predstavljati veliki problem. Većina starih kamenih kuća podleže konzervatorskoj zaštiti. Čak i naizgled jednostavna promjena vanjske stolarije mora biti usklađena sa konzervatorskim uvjetima.

Osim kupovine stare kamene kuće, vrlo oprezan treba biti pri kupovini zemljišta za gradnju. Naime, iako se ono prema prostorno-planskoj dokumentaciji nalazi u građevinskoj zoni, potrebno je dodatno provjeriti lokacijsku informaciju koju se dobije u nadležnoj službi jedinice lokalne samouprave (općine) jer su često neusklađeni dokumenti višeg i nižeg ranga. Inače, dobro je znati i da se lokacijska informacija ne može smatrati kao osnova za projektiranje. Ukoliko kupujete staru kamenu kuću ili drugu nekretninu u Hrvatskoj, obratite nam se za savjet o gore navedenim pitanjima, za analizu lokacije ili čak vrlo preporučljivu predinvesticijsku studiju!

Zatražite sastanak s arhitektom