Sa željom da menadžmentu obiteljskih hotela i malih rezidencijalnih objekata u turizmu te ostalim zainteresiranima pružimo sve potrebne i relevantne informacije o energetskoj učinkovitosti i prenamjeni objekata za turizam, naša tvrtke  Kreiranje d.o.o. svakodnevno je na sajmu GAST, za vrijeme njegova trajanja od 2. do 5. ožujka, organizirala besplatno savjetovalište sa svojim timom arhitektekata na štandu br. 59, na parteru izložbenog prostora Spaladium Arene.

Savjeti o energetskoj učinkovitosti u turizmu

Savjetovalište s porukom ‘I luksuz može biti štedljiv‘, vodio je arhitektonski tim Kreiranja. Na čelu tima bio je arhitekt Davor Hauptmann. Cilj je informirati turističke djelatnike o mogućnostima primjene energetski učinkovitih rješenja u svojim objektima. To se u prvom redu odnosi na korištenjee sredstava europskih fondova. Tto pridonosi smanjenju troškova poslovanja i povećanju dobiti.

Besplatno savjetovalište organizirano je u suradnji s 5. konferencijom o turizmu – Turistička mreža. Suradnja je ostvarena i sa organizatorima i sudionicima okruglog stola “Poslovanje obiteljskih malih hotela – kako do nižih troškova i većeg profita kroz energetske uštede”. Okrugli stol se održao u okviru 21. Međunarodnog sajma GAST 2016.

GAST2016-OSTALO (187)Partneri savjetovališta s porukom ‘I luksuz može biti štedljiv‘ su tvrtke Hansgrohe i LUMEX ITALY.

Ukoliko ste propustili savjetovanje na sajmu GAST, pošaljite nam upit za besplatnu prvu konzultaciju putem e-maila: info@kreiranje.com.