Područje gradnje i uređenja turističkih apartmana kod nas je vrlo striktno zakonski uređeno kategorizacijom. S arhitektonskog stajališta to znači da pri projektiranju apartmana koji su namijenjeni korištenju u turističke svrhe, treba strogo voditi računa o mogućnostima njihove kategorizacije prema lokaciji i karakteristikama objekta, odnosno projektirati u skladu s propisima.