Projektni tim Kreiranja nudi uslugu izrade dokumentaciju potrebne za ozakonjenje Vaše građevine, a istovremeno i analizu prostornih i zakonskih mogućnosti nadogradnje, rekonstrukcije ili dogradnje Vaše nekretnine. Izrađujemo i elaborate etažiranja kojim se definira etažno vlasništvo, odnosno vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, nad Vašim stanom ili poslovnim prostorom i njemu pripadajućim dijelovima.