Legalizacija – naš projektni tim nudi Vam uslugu izrade dokumentaciju potrebne za ozakonjenje Vaše građevine, ali  istovremeno, nudimo Vam i analizu prostornih i zakonskih mogućnosti  nadogradnje, rekonstrukcije ili dogradnje Vaše nekretnine u skladu s Vašim potrebama.

Zatražite sastanak s arhitektom