Sa željom da menadžmentu obiteljskih hotela i malih rezidencijalnih objekata u turizmu te ostalim zainteresiranima pružimo sve potrebne i relevantne informacije o energetskoj učinkovitosti i prenamjeni objekata za turizam, naša tvrtke  Kreiranje d.o.o. svakodnevno je na sajmu GAST, za vrijeme njegova trajanja od 2. do 5. ožujka, organizirala besplatno savjetovalište sa svojim timom arhitektekata na štandu br. 59, na parteru izložbenog prostora Spaladium Arene.

Read More