Iako nadzor na gradilištu tijekom izgradnje predstavlja zakonsku obvezu, nadzorni inženjer je ključna osoba u zaštiti investitorovih interesa u odnosu prema izvođačima. Među najvažnijim sudionicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.