Radovi na objektima kulturne baštine, kakvih je mnoštvo u Hrvatskoj, podliježu posebnim propisima i procedurama, uključujući mišljenje i smjernice konzervatora. Ministarstvo kulture RH licenciralo je Kreiranje kao ovlaštenu osobu za izradu projekata na nepokretnom kulturnom dobru.